Medewerker | Contributor

Gerda Taljaard-Gilson
Bioskets | Biography
 

Ek het my hele tersiêre opleiding aan die Universiteit van Pretoria ontvang – in 1992 BA, in 1994 honneurs, in 1995 MA (“Die rol van die Zoeloe-folklore en die problematiek van die enkelvrou in die werk van Riana Scheepers”) en in 2003 DLitt (“Die wisselwerking tussen skryfkuns en beeldende kuns: ’n ondersoek na beeldliteratuur geïnspireer deur skilderye van Pieter Bruegel de Oude”). My akademiese loopbaan het in 1995 aan Vista Universiteit begin, waar ek vir agt jaar lektor in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde was. Daarna is ek na die Universiteit van Pretoria se Eenheid vir Akademiese Geletterdheid (tot 2010) en tans is ek as senior lektor verbonde aan Unisa se Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap, waar ek kursuskoördineerder van kreatiewe skryfwerk is. My navorsingswerk fokus op die wisselwerking tussen fiksie en werklikheid in die Afrikaanse literatuur (gefiksionaliseerde outobiografieë), en veral op die fiksionalisering van geskiedenis. My publikasies sluit akademiese publikasies (“Die dialoog tussen die voorblad, die manneplot en die verhale in Dulle Griet van Riana Scheepers”; “Die aard en funksie van Zoeloe-folklore in Die ding in die vuur van Riana Scheepers”, Geletterdheid in Opvoedkunde, 2011) sowel as fiksie (Maansiek, 2002; As die son kom oogknip, 2003; Een goed verhaal, 2006; ’n Engel in die Hoenderhok, 2009; Kelder,2012 en ander) in. Op die oomblik spits ek my toe op werkswinkels om studente se kreatiewe skryfvaardighede te ontwikkel.Spesiale projekte | Special projects