Medewerker | Contributor

Melanie Roestoff
Bioskets | Biography
 

Melanie Roestoff is ’n professor in die Departement Handelsreg, Universiteit van Pretoria. Sy het die grade BLC, LLB, LLM en LLD aan UP behaal. Haar akademiese loopbaan neem in 1990 ’n aanvang by UP, waar sy as lektor in die Departement Handelsreg aangestel word. In 1993 word sy tot senior lektor, in 2003 tot medeprofessor en in 2007 tot professor bevorder. Nadat sy haar klerkskap gedurende 2009 by die UP Regshulpkliniek voltooi het, word sy in 2010 as prokureur toegelaat. Sy doseer hoofsaaklik insolvensiereg en verhandelbare dokumente en is die outeur en mede-outeur van ’n groot aantal artikels, aantekeninge en vonnisbesprekings. Sy is ook die mede-outeur van etlike handboeke, onder andere Mars The Law of Insolvency (2008) en het al etlike referate by nasionale en internasionale konferensies gelewer.
Spesiale projekte | Special projects