Medewerker | Contributor

Vanessa O'Neill
Bioskets | Biography
 

Vanessa O’Neill matrikuleer in 2006 met vyf onderskeidings en voltooi in 2009 ’n BSc in biochemie en mensfisiologie aan die Universiteit van Johannesburg (UJ). In 2010 behaal sy ’n BSc Honneurs in biochemie (cum laude). Sy is tans geregistreer vir ’n MSc by UJ in die Departement Biochemie onder die toesig van Liza Bornman. Die titel van haar studie is “Funksionele impak van genetiese en epigenetiese variasie in promotors van die vitamien D-reseptor-geen”. Die studie betrek mens molekulêre genetika en epigenetika, immunologie, en bioinformatika. Sy is deel van die Golden Key International Honorary Society en het onderskeidelik ’n NRF- en WNNR-beurs vir haar honneurs- en MSc-studies ontvang. Haar akademiese uitsette sluit drie nasionale voordragte in. In 2011 het sy die prys ontvang vir die beste voordrag by die UJ Biochemie Navorsingsdag en sy en haar medewerkers wen ook die prys vir die beste navorsingsplakkaat by die UJ Institutional Office for HIV and AIDS (IOHA) se 2011-MIV-simposium.
Spesiale projekte | Special projects