Medewerker | Contributor

Elbie Adendorff
Bioskets | Biography
 

Elbie Adendorff het na veertien jaar die onderwys in KwaZulu-Natal verlaat om ’n teaterrestaurant, die Dorpstraat Teater Kafee in Stellenbosch saam met haar familie te koop. Sy was vyf jaar lank daarby betrokke. Sy behaal in 2003 haar MA-graad cum laude aan die Universiteit Stellenbosch oor “Digdebute tFeen die millenniumwending. ’n Polisistemiese ondersoek”. In 2005 word sy as dosent in Afrikaanse Taalverwerwing in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch aangestel. Uit dié aanstelling het haar belangstelling in taalverwerwing verder ontwikkel. Sy verwerf haar doktorale proefskrif oor “Kompleksiteit in taakgebaseerde onderrig en leer van Afrikaans as tweede taal binne universiteitskonteks” in 2012.
Spesiale projekte | Special projects