Medewerker | Contributor

Chris Nelson
Bioskets | Biography
 

Chris Nelson is ’n boorling van Namakwaland. Hy verwerf die graad BA in 1968, BA Honneurs met lof in 1969, en MA met lof in 1974 aan die Universiteit van die Vrystaat (UV). In 1987 verwerf hy die graad D Phil aan die Universiteit Stellenbosch (US). Sy loopbaan as akademikus begin in 1970 met sy aanstelling as dosent in politieke wetenskap in die Fakulteit Krygskunde van US wat aan die Militêre Akademie op Saldanha gesetel is. In 1984 word hy aangestel as voorsitter van die Departement Politieke Wetenskap en in 1996 tot dekaan van die Fakulteit Krygskunde verkies. Hy beklee hierdie amp tot en met sy aftrede op 30 Junie 1999. As lid van die Reserwemag van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW) was hy vanaf 2006 tot 2009 op ’n deeltydse grondslag betrokke by voor- en nagraadse onderrig in die Departement Politieke Wetenskap, Skool vir Afrika- en Veiligheidstudies in die Fakulteit Krygskunde.

Chris is die skrywer van artikels in akademiese publikasies soos International Affairs Bulletin, Journal for Contemporary History, Joernaal vir Eietydse Geskiedenis, African Defence Review, Militaria en LitNet Akademies (Geesteswetenskappe). Gedurende die vroeë negentigerjare doen hy navorsingsvoorleggings oor moontlike konstitusionele modelle vir ‘n nuwe demokratiese Suid-Afrika aan die Suid-Afrikaanse Regskommissie en die Departement van Staatkundige Ontwikkeling. Hierbenewens was hy gedurende sy loopbaan ook betrokke by navorsingsprojekte van die Departement van Verdediging.
Spesiale projekte | Special projects