Medewerker | Contributor

IM Rautenbach
Bioskets | Biography
 

I.M. Rautenbach is op 8 Mei 1943 in Bethlehem gebore en het in die Vrede-distrik grootgeword. Na sy skoolopleiding op Vrede het hy die grade BA (Regte) en LLB in onderskeidelik 1993 en 1995 aan die Universiteit van Pretoria behaal. Hy verwerf die LLD in 1975 aan UNISA en sy proefskrif het gehandel oor die reg op bewegingsvryheid. Vanaf 1965 tot 1969 het hy aan die Regsfakulteit van die Universiteit van Fort Hare doseer en sedert 1970 aan die Randse Afrikaanse Universiteit (nou Universiteit Johannesburg), met ’n onderbreking tussen 1980 en 1984 toe hy by die Departement van Staatkundige Ontwikkeling en Beplanning werksaam was. Sy oorsese navorsing word hoofsaaklik gedoen by die Universiteit van Michigan in Ann Arbor, VSA, en die Max-Planck-Instituut vir Internasionale Reg en Regsvergelyking in Heidelberg, Duitsland. Hy is die skrywer van talle artikels oor die staatsreg, in die besonder oor die handves van regte, en is mede-outeur (saam met E.F.J. Malherbe) van ’n staatsreghandboek wat sedert 1993 in Afrikaans en Engels verskyn en waarvan die sesde uitgawe tans voorberei word. In 1992 was hy lid van ’n staatkundige werkgroep by KODESA. Hy was ook lid van die Kommissie vir die Afbakening van Provinsies in 1994 en ’n adviseur van die Temakomitee: Handves van Regte van die Grondwetlike Vergadering in 1995 en 1996.
Spesiale projekte | Special projects