Medewerker | Contributor

Lézelle Jacobs
Bioskets | Biography
 

LM (Lézelle) Jacobs is ’n lektor in die Departement Handelsreg aan die Universiteit van die Vrystaat. Haar vakgebiede is hoofsaaklik maatskappyereg en likwidasie- en Insolvensiereg.

Sy behaal die grade LLB (2009) (summa cum laude) (UV) en LLM (2012) (UV). Haar verhandeling handel oor die nuwe ondernemingsreddingsmodel soos in die 2008-Maatskappywet vervat.

Sy het ook ’n artikel vir die internasionale tydskrif The Company Lawyer geskryf wat in 2012 gepubliseer is.

Lézelle is ook ’n prokureur, tans op die niepraktiserende rol.
Spesiale projekte | Special projects