Medewerker | Contributor

Owen Dean
Bioskets | Biography
 
Owen Dean is professor in die Fakulteit Regsgeleerdheid en die Departement Handelsreg, Universiteit Stellenbosch. Hy is waarskynlik die voorste kenner op die terrein van intellektuele eiendom in Suid-Afrika en voorheen van die bekende regsfirma Spoor en Fisher. Hy is met ingang 1 Julie 2011 vir drie jaar aangestel as die eerste bekleër van die Anton Mostert Leerstoel in Intellektuele Goederegreg aan die Universiteit Stellenbosch.

Spesiale projekte | Special projects