Medewerker | Contributor

Alta van Rensburg
Bioskets | Biography
 

Alta van Rensburg is sedert 2007 die hoof van die Taaldiens aan die Universiteit Stellenbosch se Taalsentrum. Die Taaldiens lewer vertaal-, redigeer en tolkdienste aan die Universiteit sowel as privaat kliënte, en doen navorsing in, onder andere, rekenaargesteunde vertaling en opvoedkundige tolking. Nadat sy haar BA-graad (met hoofvakke Engels en Musiekgeskiedenis) aan die Universiteit van Pretoria behaal het, studeer sy nagraads aan die Universiteit Stellenbosch. Sy verwerf in 2000 die Nagraadse Diploma in Vertaling en in 2005 die MPhil in Vertaling, albei cum laude. Sy is ’n geakkrediteerde lid van die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (vertaling van Engels in Afrikaans; redigering in Afrikaans). Alta is tans besig met haar doktorale studie onder leiding van prof. Ilse Feinauer aan die Universiteit Stellenbosch se Departement Afrikaans en Nederlands. Die onderwerp van die studie is die gehalteversekering van vertaalde studiemateriaal in ’n hoëronderwysomgewing.
Spesiale projekte | Special projects