Medewerker | Contributor

Marisa Keuris
Bioskets | Biography
 

Al my kwalifikasies (BA, BA (Honneurs Algemene Literatuurwetenskap, Honneurs Kunsgeskiedenis, MA in Algemene Literatuurwetenskap, asook DLitt by die PU vir CHO/Universiteit van Noordwes verwerf). My DLitt (Dramateorie vandag: die bydrae van die drama- en teatersemiotiek) is in 1989 gepubliseer onder my nooiensvan, Mouton, en was ’n voorgeskrewe teks by verskeie universiteite.

Ek het klasgegee by die PU vir CHO (Kunsgeskiedenis, 1980), daarna vanaf 1981–1988 by die Universiteit van die Vrystaat (Algemene Literatuurwetenskap) en is vanaf 1989 verbonde aan Unisa (eers as dosent by die Departement Algemene Literatuurwetenskap tot 2000 en daarna as dosent van die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap). Ek is vanaf 1 Junie 2007 die Voorsitter van die departement en vanaf 1 Januarie 2011 volle professor.

My navorsingswerk fokus op kontemporêre dramateorie en ek het artikels gepubliseer oor drama-en teatersemiotiek, dramatiese taalgebruik, ekokritiese benaderingswyses tot die drama, sowel as vertalingstudies. Hierdie artikels verwys onder andere na die werk van bekende Afrikaanse (Deon Opperman, Pieter Fourie, Reza de Wet), sowel as Engelse (Janet Suzman, Athol Fugard) Suid-Afrikaanse dramaturge. My publikasies het verskyn in Journal of Literary Studies, Acta Academica, Stilet en African Theatre. Twee boeke (The play: a manual/ Die dramateks: ’n handleiding) het in 1996 by Van Schaik Uitgewers verskyn en is in Noord-Sotho, isiZulu en isiXhosa vertaal.

Ek het verskeie MA en Doktorale studente afgehandel (6) en ook as eksterne eksaminator vir sulke studente opgetree (10); ek het referate by verskeie binnelandse en buitelandse kongresse gelewer en is op die Adviesraad van Journal of Literary Studies.


Opgedateer/Updated: 2011-07-18

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.zaSpesiale projekte | Special projects